Електронен дневник за детски градини

Използвайте "Електронен дневник" навсякъде: вкъщи, на работа, на компютър, на таблет, на смартфон ...

Предимства

Директори
Директори
 • Незабавен достъп до информацията
 • Повишаване на контрола
 • По-добра комуникация директор-учител-родител
 • Ефективно управление
Учители
Учители
 • Подобряване на комуникацията учител-родител
 • Въвеждане единствено отсъствията на децата и причината
 • Без попълване на сведение за "месечна посещаемост" в края на всеки месец
 • лесно прехвърляне на децата в дневник за новата учебна година
Домакини
Домакини
 • Автоматично генериране на справки за "месечната посещаемост" по групи
 • Автоматично изчисление на месечните такси на децата
 • Отразяване постъпило плащане с няколко клика на мишката
 • Подробна месечна справка за отсъствия по групи и деца
 • Изпращане на e-mail до родители, наплатили месечната такса
Родители
Родители
 • Непрекъснат достъп до учебния график на детето
 • Виждате менюто на детето си за всеки ден
 • Информация относно менюто за хранене на детето
 • Проследяване на здравния статус на вашето дете
 • Получавате индивидуална информация за поведението на детето ви
 • Бърз достъп до календар на събитията в градината - празници и родителски срещи

Регистрация на детска градина


Не се чете? Смени текста.
Anti Spam Image