Модули на електронния дневник за детски градини

Електронен дневник

Електронен дневник

 • Информация за децата
 • Информация родителите и лични лекари
 • Присъствия и отсъствия на децата
 • Учебни разпределения
 • Входно изходни резултати
Теми и уроци

Теми и уроци

 • Седмична програма
 • Автоматизирано въвеждане на теми
 • Интегрирани тематични разпределения
 • Създаване на уроци към тема от учители
 • Създаване на презентации към тема от учители
Склад и кухня

Склад и кухня

 • Складова разписка за приемане / изписване
 • Движение на наличността в склада
 • Складова разписка за период
 • Оборотна ведомост
 • Дневно меню в градината и/или яслата
Допълнителни дейности

Допълнителни дейности

 • Допълнителните дейности за учебната година
 • Присъствия на децата
 • Преподаден урок по дейността
 • Генериране на такси
 • Справка за посещаемост
Комуникация

Комуникация

 • Календар на групата
 • Календар на градината
 • Системни съобщения
 • Вътрешни съобщение в градината
Достъп на родителите

Достъп на родителите

 • Лесен достъп само с един "уникален код"
 • Преглед на профила на детето
 • Преглед на календара на групата и градината
 • Преглед на съобщенията
Справки и експорти

Справки и експорти

 • Експорт за МОН
 • Справка средномесечна посещаемост
 • Дневна посещаемост
Права достъп и действия

Права достъп и действия

 • Определени права на достъп за всеки вид служител
 • Правата на достъп на родителите
 • Дневник на промените отчита действията на служители и родители
Подкрепа за личностно развитие

Подкрепа за личностно развитие

 • Присъствия на децата
 • Въвеждане на учебен материал за деня
 • Диагностика входно изходно ниво
Портфолиа

Портфолиа

 • Портфолио на дете
 • Портфолио на група
 • Портфолио на детската градина ( опция )
Такси и задължения

Такси и задължения

 • Генериране на месечни такси
 • Справка платени / неплатени такси
 • Справка видове и брой отсъствия
 • Такси от допълнителни дейности
Хранене и здраве

Здраве

 • Дневен режим
 • Измервания глава, гръден кош
 • Ваксини

Ползи и предимства на електронния дневник

Ползи за директора

Ползи за директора

 • Незабавен достъп Незабавен достъп до информация
 • Повишаване на контрола Повишаване на контрола
 • Комуникация директор-учител-родител По-добра комуникация директор-учител-родител
 • Ефективно управление Ефективно управление

Ползи за учителите

 • Комуникация учител-родител Подобряване на комуникацията учител-родител
 • Въвеждане отсъствия Въвеждане единствено отсъствията на децата и причина
 • Без попълване Без попълване на сведение "месечна посещаемост" в края на всеки месец
 • Лесно прехвърляне Лесно прехвърляне на децата в дневник за новата учебна година
Ползи за учителите
Ползи за администратора

Ползи за администратора / домакин

 • Автоматично генериране Автоматично генериране на справки за "месечна посещаемост" по групи
 • Автоматично изчисление Автоматично изчисление на месечните такси на децата
 • Отразяване на плащане Отразяване на постъпило плащане с няколко клика на мишката
 • Подробна месечна справка Подробна месечна справка за отсъствия по групи и деца
 • Изпращане на e-mail Изпращане на e-mail до родители, неплатили месечната такса

Ползи за родителите

 • Достъп до учебния график Непрекъснат достъп до учебния график на детето
 • Информация за менюто Виждате информация за менюто на детето си всеки ден
 • Здравния статус Проследяване на здравния статус на вашето дете
 • Персонална информация Получавате персонална информация за поведението на детето ви
 • Достъп до календар Бърз достъп до календар на събитията в градината - празници и родителски срещи
Ползи за родителите
Поддръжка

Техническа поддръжка и помощ

 • По телефон По телефон
 • Email Email
 • Бърза форма Бърза форма
 • Отдалечен достъп Отдалечен достъп - TeamViewer и AnyDesk
 • Помощна информация Помощна информация
 • Видео уроци Видео уроци

Какво постигнахме дотук с платформата?

До сега в електронния дневник се включиха

557

Градини

6885

Групи

23707

Служители

104677

Деца

За директори ( бърза регистрация )

Регистрирайте вашата градина в електронния дневник.
Попълнете формата за регистрация, отнема 2 минути.
Не се колебайте, станете част от най-големия електронен дневник в България.