Какво мислят за платформата потребителите на Edg.bg?


ДГ " Слънце" - град Вършец

Час по-скоро градините да предприемат действия за включване на електронния дневник в ежедневието си, което ще повиши качеството на работата на ДГ, както и ще облекчи труда на работещите!Немалка е и ролята на Е-дневника за издигане авторитета на ДГ като внедряваща и използваща ИКТ в дейността си!

Диана Георгиева
Директор на ДГ " Слънце" - град Вършец


ДГ №26 "Изворче" - гр.Варна

Електронен дневник EDG.bg оправда очакванията ми: 1. Да мога да получавам ежедневна обобщена информация за брой присъстващи и отсъстващи, както и за причините за отсъствие - по болест или по семейни причини; 2. Да има възможност да се фиксират датите на постъпване и напускане на дете - от това зависи и начисляването на таксите; 3. Да генерирам файл с достоверна информация за НЕИСПУО Нека другите градини опитат да работят чрез EDG.bg и сами ще се убедят колко много време ще спестят.

Анелия Бодичева
Директор на ДГ №26 "Изворче" - гр.Варна


ДГ 8 Слънце - Търговище

Браво за страхотния електронен дневник! Системата сама изчислява нужните такси и спестява време като генерира файл с отсъствията на децата от ПГ за МОН. Предоставя бърз и лесен достъп до нужната информация, а видео обучението ни помогна да стартираме работа почти веднага.

Севдалина Михова
Директор на ДГ №8 " Слънце " - Търговище