Вход за минали учебни години

Вашата парола можете да получите от директора на детската градина

Входът чрез електронни профили на МОН за учебната 2021/2022 година е активен
след актуализиране на базата данни на детската градина.

Вход към настоящата година